Wonen & Veiligheid

Teylingen is een uniek plekje in de Randstad waar het schoon, veilig en groen is. Daar kunnen we trots op zijn. De VVD staat voor ruimte voor verschillende woonwensen. Van sociale huurwoning tot een zelf ontworpen huis. Wat de VVD betreft zijn mensen hierin zoveel mogelijk vrij.

In je huis en buurt moet je je veilig kunnen voelen. Politiek, gemeente en politie maken er dan ook de hoogste prioriteit van dat onze inwoners veilig kunnen leven en dat daders de straf krijgen die ze verdienen. VVD Teylingen is groot voorstander van cameratoezicht in de stationsgebieden.

Verkeer & Vervoer

Of je nu wandelt, fietst, met de auto gaat of het ov-pakt; goede bereikbaarheid is van belang. Daarom hebben wij ons de laatste jaren onder andere ingezet voor verbetering van fietspaden en de parkeergarage bij station Sassenheim.

De komende jaren willen wij ons onder andere inzetten van doorstroming van de Oosthoutlaan, de ontsluiting van Sassem Noord (Overteylingen) en de doorstroming op de A44. Daarnaast wil de VVD dat de gemeente samen met inwoners opnieuw kijkt hoe de spoorwegovergang en de Herenstraat in Voorhout veiliger gemaakt kunnen worden.

Duurzaamheid & Natuur

De VVD steunt de landelijke klimaatdoelstellingen. En de VVD vindt het belangrijk dat we daar op gemeentelijk niveau concreet aan werken. Realistische en uitvoerbare maatregelen, die ook nog eens kostenverlagend werken. De baten horen voorop te staan. Duurzaamheidbeleid moet effectief zijn en bijdragen aan Teylingen duurzaam in 2030.

De VVD is tegen een grote windturbine bij AkzoNobel. De weerstand in de omgeving is hier begrijpelijkerwijs enorm groot en de schade aan ons landschap onacceptabel. De VVD is trots op de natuurlijke landschappen in Teylingen en wil dat beschikbaar maken voor recreatie maar ook beschermen.

Zorg & Werk

De gemeente heeft de afgelopen jaren belangrijke taken gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatiebeleid. De VVD staat voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft.

Voor wie het echt nodig heeft is er bijstand.  Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. En banen worden niet door de overheid gemaakt, maar door ondernemers. De gemeente geeft ondernemers de ruimte om te groeien en legt geen onnodige regels op. Van een bloeiende economie profiteren wij allemaal.

Sport & Onderwijs

In Teylingen bruist het verenigingsleven en daar wil de VVD aan bijdragen. In een groeiend dorp moeten de voorzieningen meegroeien, dus ook de sportfaciliteiten. Zo hebben we het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in Sportpark Elsgeest voor voetbal, handbal en hockey.

Ook goed onderwijs is van belang. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. De gemeente zorgt ervoor dat de school goed en veilig bereikbaar is en dat er gezonde en stimulerende schoolgebouwen zijn. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt.

Volg ons op social media

F t i