Wonen & Veiligheid

De Teylingse woningmarkt zit compleet op slot, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen toe en senioren kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning. Als u niet 3 keer modaal verdient, is het in Teylingen moeilijker om een fatsoenlijk huis te kopen. Het resultaat van 8 jaar VVD, CDA en D66 beleid. Wij zijn de enige partij die keer op keer heeft gepleit voor meer sociale en betaalbare woningen zowel voor starters als doorstromers en dat blijven we doen. Wij pleiten minimaal 30% sociale huurwoningen. Kiest u voor rechtvaardige en evenwichtige woningmarkt of blijven we uitsluitend bouwen voor de hoge inkomens?

Verkeer & Vervoer

Het aantal verkeersongevallen in Teylingen is hoog in vergelijking met de rest van Nederland. De gemeente Teylingen gaat meestal voor de goedkoopste oplossing in plaats van de veiligste oplossing. We hebben afgelopen jaren hard oppositie moeten voeren om de Herenweg in Warmond in de toekomst veilig te krijgen, om oversteekplaatsen aan de Oosthoutlaan in Voorhout te behouden en veilig te maken. Wij willen als PvdA de komende vier jaar volop gaan investeren in verkeersveiligheid.  Veilige oversteekplaatsen en betere, verbrede fietspaden. Langs de A44 moet een geluidswal verrijzen en dienen de op en afritten verbeterd te worden.

Duurzaamheid & Natuur

Teylingen ligt midden in de drukke randstad. De PvdA ziet de gemeente Teylingen als een bakken van rust, natuur en recreatie. De duurzaamheidsdoelstelling ‘Teylingen duurzaam in 2030’ komt uit onze koker. Hiernaast heeft de PvdA ervoor gezorgd dat er duurzame huizen worden gebouwd en sociale huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Ook kunnen wij ons de natuurpartij van Teylingen noemen. We hebben voor extra natuur langs de Kaag gezorgd (de Strengen) en voor meer ruimte voor de weidevogels. Wij blijven ons inzetten voor de natuur, het versterken van het karakter van de dorpskernen en een duurzame toekomst voor onze kinderen.

Zorg & Werk

Vertrouwen en 'op maat gemaakt’ zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Op maat gemaakte afspraken en oplossingen helpen de mensen die zorg nodig hebben het beste. Door meer vertrouwen (vrijheid) te geven aan de mensen op de werkvloer komen we eerder tot goede afspraken.

Wat ons betreft kan bijvoorbeeld het Ondernemersfonds goed werken voor het aantal banen/stageplekken binnen Teylingen, zeker als bijvoorbeeld scholen ook aangesloten zijn. Bijvoorbeeld, een bouwbedrijf zoekt een leerling timmerman. Ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke organisatie bij elkaar brengen. Ieder met haar eigen verantwoordelijkheid. We denken dan ook graag mee over de toekomst van dit fonds.

Sport & Onderwijs

Onze (sport)verenigingen doen het erg goed en daar zijn wij trots op.

Er wordt flink geïnvesteerd in de accommodaties en sommige verenigingen acteren op het hoogste niveau. We pleiten daarom voor een heldere visie op topsport van de gemeente.

De kleinere (sport)verenigingen zijn net zo belangrijk. De huur van ruimtes in bijvoorbeeld het Onderdak moeten betaalbaar blijven. Het kan niet zo zijn dat (sport)verenigingen geconfronteerd worden met extreme huurverhogingen. Stichting de Combibrug is ook een mooi voorbeeld van de verbinding tussen sport en onderwijs. Het is geweldig om te zien hoe kinderen hier enthousiast gemaakt worden voor sport en cultuur.

Volg ons op social media

F t i