Wonen & Veiligheid

GroenLinks staat voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving, met voor iedereen (ongeacht leeftijd en inkomen) prettig en passend wonen. Vanaf 2020 wordt alleen nog energieneutraal gebouwd en vanaf 2030 alleen klimaatneutraal. Er wordt actief gereageerd op door burgers en maatschappelijke partners gesignaleerde onveilige plekken. Teylingen moet aantrekkelijk worden voor jonge ondernemers.

We willen creatief gebruik maken van leegstand door die (tijdelijk) te gebruiken als ruimte voor start-ups, popup shops en/of expositieruimte voor kunstenaars. Het straatbeeld moet jonge mensen aanspreken, zodat ze zich in de gemeente vestigen. Hiertoe moet er meer betaalbare en aantrekkelijke huisvesting komen voor twintigers en dertigers.

Verkeer & Vervoer

We staan voor duurzame verkeer-en vervoeropties binnen de gemeente. Bij aanbestedingen zal de gemeente Teylingen voor groene/elektrische mogelijkheden kiezen en ook in regioverband hierop aandringen. In woonkernen geldt: fietsen en lopen wordt gestimuleerd, de auto is te gast. Dit wordt bij herindeling en renovatie de norm. Teylingen kent wegen door de kernen met enkele grote verkeersrisico’s.

Wij willen dat dit aangepakt worden i.p.v. ‘goedgepraat’. Ook zijn we voor het aanpakken van problemen bij de bron. Zo willen we bijvoorbeeld in plaats van meer asfalt in samenwerking met werkgevers en buurgemeenten Het Nieuwe Werken (thuis of op locatie) bevorderen.

Duurzaamheid & Natuur

GroenLinks is de meest vooruitstrevende partij op het gebied van duurzaamheid en het beperken van onze impact op het klimaat. Daarom willen we keihard werken aan de transitie naar klimaatneutraal Teylingen. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval in 2030. Gelukkig is de ligging van Teylingen met haar 3 dorpskernen hiervoor ideaal.

Er is veel ruimte op industrieterreinen en bedrijfspanden tussen de dorpen om zonnepanelen en kleinschalige windturbines te installeren voor de productie van schone, lokale en goedkopere energie. Onze kernen zijn dichtbebouwd. Daarom zullen wij ieder voorstel dat leidt tot minder groen om in te ontspannen afwijzen.

Zorg & Werk

De economie staat altijd in dienst van welzijn en geluk van de mensen. Daarom vinden we dat er geen onnodige reserves aangehouden moeten worden. De financiële buffers in Teylingen gebruiken we liever voor het verbeteren van de thuis- en jeugdzorg (met aandacht voor werkomstandigheden en vergoeding van zorgpersoneel/zorgvrijwilligers).

Wij willen dat inwoners goed ondersteund worden. Uit welk potje dat komt is ondergeschikt. Iedereen doet mee in Teylingen! Dit willen we bereiken door meer vertrouwen en minder formulieren in het bijstandsproces, vrijwilligerswerk voor behoud contact met werk en maatschappij en met behoud van uitkering aan een eigen onderneming beginnen.    

Sport & Onderwijs

Duurzame en ruime schoolgebouwen zijn de basis voor leerkrachten om onze kinderen goed te onderwijzen. Bij iedere nieuwe renovatie of nieuwbouw zal er voor energie-en klimaat neutrale opties worden gekozen. Ook wil GroenLinks in het kader van levenslang leren een coaching-en buddyprogramma initiëren voor optimale kennisoverdracht tussen de inwoners van onze gemeente.

De mogelijkheden zijn eindeloos net als de talenten van de inwoners van Teylingen! Voor kinderen onder de 18 jaar, die voor de Sport en Cultuur korting in aanmerking komen, willen we ook een persoonsgebonden budget d.m.v. een sportpas introduceren om ook duurdere sporten toegankelijk te maken.

Volg ons op social media

F t i