Kandidatenlijst Top 10 D66:

  1. Fred Koot                            
  2. Edith Alkemade               
  3. Bart van der Ploeg          
  4. Joren Noorlander            
  5. René Hartvelt                   
  6. Jos Bauman                       
  7. Katja Heede                      
  8. Ton Verdegaal                  
  9. Ans Willemze                    
  10. Tim Hartvelt                      

Wonen & Veiligheid

Het D66-uitgangspunt is passend wonen voor iedereen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor jongeren, die een lange sociale-huur wachtlijst hebben. Daarom moet de doorstroming op de woningmarkt beter. Ook ouderen hebben moeite een passende woning te vinden. D66 wil dat jong en oud in onze dorpen kunnen blijven wonen waar zij veel sociale contacten hebben. Nieuwbouw moet gasloos, energiezuinig en levensloopbestendig zijn.

Alle inwoners en ondernemers hebben recht op een (verkeers)veilige gemeente. Een onveilige verkeerssituatie is bijvoorbeeld de spoorwegovergang in Voorhout. D66 ziet het liefst dat de Herenstraat in Voorhout wordt meegenomen in de oplossing van de spoorwegovergang.

Verkeer & Vervoer

Warmond, Voorhout en Sassenheim bij elkaar is ‘Mooi Teylingen’ waar het goed leven is. En dat wil ik als lijsttrekker van D66 graag zo houden. Door economische groei, woningbouw, recreatie en toerisme neemt de druk op de schaarse ruimte en het open landschap in de Duin- en Bollenstreek flink toe. Ook het aantal verkeersdeelnemers stijgt enorm. Een verkeersinfarct dreigt.

D66 is voor goed wonen en goed klimaat. Al maar meer asfalt is geen duurzame oplossing. Daarom blijft D66 zich inzetten voor hoogwaardig openbaar vervoer als lightrail. Voor u en mij is een groene, gezonde leef- en werkomgeving uitermate belangrijk.

Duurzaamheid & Natuur

D66 wil meer aandacht voor groen in uw wijk. Door speciale soorten groen aan te planten, kunnen we zorgen voor een betere leefomgeving voor insecten (zoals vlinders en bijen), vogels en andere kleine dieren. Aaneengesloten wandel- en fietspaden met bankjes om te genieten van de natuur. En wat dacht u van een Tiny Forest?

Teylingen volledig duurzaam in 2030. Dit is al over 12 jaar! Het wordt tijd om flinke stappen te zetten.   D66 ondersteunt bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties die met allerlei initiatieven op het gebied van energiebesparing als zonnepanelen, groene daken, aardgasvrij enzovoorts aan de slag willen gaan.

Zorg & Werk

D66 Teylingen staat voor maatwerk in goede zorg. Ieder persoon is uniek en heeft andere wensen of behoeften. D66 vindt belangrijk dat de Teylinger die zorg en ondersteuning kan krijgen waar hij of zij daadwerkelijk baat bij heeft. Met als doel dat zorgcliënten zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de eigen vertrouwde en veilige woonomgeving.

Betaald werk hebben is een eenvoudige manier om te voorkomen dat iemand of een gezin in financiële problemen komt. Daarom investeert D66 graag in maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen zonder werk en mensen met een bijstandsuitkering of arbeidsbeperking begeleiding krijgen naar passend werk.

Sport & Onderwijs

Gelijke sport- en onderwijskansen voor iedereen, maar juist ook aandacht voor individuele verschillen. Daarom ziet D66 het als kerntaak een totaalpakket van ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dus de randvoorwaarden voor het onderwijs verbeteren, en sporten of bewegen zo laagdrempelig maken, dat iedereen binnen de eigen mogelijkheden kan meedoen: participeren.

Onderwijs en sport dragen bij aan een meer sociale en vitale levenshouding. Maar D66-Teylingen vindt het ook belangrijk voorwaarden te scheppen om zo de participatie te vergroten. Wanneer onze gemeente de inwoners interactief betrekt bij het beleid en belemmeringen weg neemt, zullen deze keuzes samen met de inwoners meer verantwoord zijn.

Volg ons op social media

F t i