Kandidatenlijst Top 10 ChristenUnie:

  1. Frans Nederstigt (Voorhout)
  2. Shari van den Hout-Hooi (Voorhout)
  3. Mirjam Mack-van Bellen (Voorhout)
  4. Elisa Verbree (Sassenheim)
  5. Peter Heemskerk (Voorhout)
  6. Jack Knetsch (Sassenheim)
  7. Joshua Nederstigt (Voorhout)
  8. Joanne de Mooij (Warmond)
  9. Martijn Pilon (Voorhout)
  10. Piet Overduin (Voorhout)

Wonen & Veiligheid

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. Maar in onze gemeente is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend. Daarom wil de ChristenUnie dat we extra aandacht besteden aan het stimuleren van de woningmarkt, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoorpanden tot woningen, voldoende passende (particuliere) huurwoningen, particuliere nieuwbouw en gespreide, kleinschalige woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses.

En met passende woonruimte en een Blijverslening kunnen ook ouderen langer plezierig en zelfstandig blijven wonen. Zo houden we in Teylingen een gevarieerde, gezonde en dynamische samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen.

Verkeer & Vervoer

We hebben als ChristenUnie aandacht voor de oprechte en terechte zorgen van inwoners bij het gevoel dat kan ontstaan bij bepaalde verkeerssituaties. Een probleem laat zich immers niet altijd vatten in alleen het tellen van het aantal ongevallen. In Teylingen willen we daarom auto’s en fietsen en ander langzamer verkeer zo veel als mogelijk scheiden en in de centra meer ruimte creëren voor autoluwe straten en voetgangersgebieden.

Daarnaast werkt de gemeente actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op scholen, met speciale aandacht voor het gebruik van mobieltjes in het verkeer.

Duurzaamheid & Natuur

Reduceren, repareren en recyclen. Duurzaamheid is nadenken over hoe we efficiënter en schoner met onze wereld om kunnen gaan, te beginnen bij onze eigen gemeente. Afval scheiden wordt tweede natuur. Geef je daarin het goede voorbeeld dan betaal je ook minder.

Een groene omgeving reinigt lucht, vangt stof, bevordert de waterafvoer bij regen, remt wind, reguleert temperatuur en isoleert geluid. Daarom willen we een goed evenwicht tussen groen en bebouwing. Om de biodiversiteit te ondersteunen sluiten we aan bij de nationale bijenstrategie en ontwikkelen we activiteiten om het belang te onderstrepen van een gezonde bijenpopulatie voor het Teylingse groen.

Zorg & Werk

De gemeente heeft een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg rondom kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners. Is er zorg nodig, dan wordt die snel en op de juiste manier geboden, zonder dat er door de gemeente gestuurd wordt op goedkopere ‘oplossingen’ die niet echt passen. Inwoners houden dan ook zelf de regie op hun zorg, bijvoorbeeld door het Familiegroepsplan of door een persoonsgebonden budget voor zorg die niet door de gemeente is ingekocht. Komen mensen er toch niet uit met de gemeente, dan is er op initiatief van de ChristenUnie een Zorgombudsman aangesteld.

Sport & Onderwijs

Sport is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren, en voor een gezond lichaam en een gezonde geest als je al wat ouder bent. Teylingen heeft een aantal fantastische sportverenigingen, of ze nu aan de Europese top staan of bestaan uit leden die gewoon gezellig en actief met elkaar wat tijd doorbrengen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente deze verenigingen op een actieve manier ondersteunt en dat iedereen in de gemeente mee kan doen, bijvoorbeeld door de sport- en cultuurregeling. Een gezond verenigingsleven betekent een sociaal betrokken en gezonde gemeenschap.

Volg ons op social media

F t i