Definitieve uitslag Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

Het aantal stemmen is over de partijen als volgt verdeeld:

                       Stemmen     Zetels

 • VVD:            4434              7
 • CDA:            3334              5
 • D66:            2258              3
 • TRILO:         3095              5
 • PVDA:          1147              2
 • CU:                819               1
 • GL:               1415              2
  Totaal          16502            25

Het opkomstpercentage was 58%.

Deze uitslag betekent dat als raadslid gekozen zijn:

 • Edith Alkemade-Augustinus,
 • Frank Beijk,
 • Jelmer Bode,
 • Rob ten Boden,
 • Ewout Braggaar,
 • Bas Brekelmans,
 • Lena Budko,
 • Gerben Dijkstra,
 • Joost van Doesburg,
 • Sandra Groenendal,
 • Sandra Jasperse,
 • Robin Konings,
 • Fred Koot,
 • Frans Nederstigt,
 • Joren Noorlander,
 • Dion Piket,
 • Helmar van der Ploeg,
 • Monique de la Rie,
 • Peter Scholten,
 • Caroline Stam-Overhof,
 • Frans van Swieten,
 • Sybrinne de Vries-van den Beukel,
 • Maarten van Welie,
 • Fons Welters,
 • Reny Wietsma-Biesbroek.

Joren Noorlander is met voorkeurstemmen in de raad gekomen.
Bas Brekelmans heeft afstand gedaan van zijn zetel. Hidde Verhoeve heeft zijn plaats ingenomen.

De komende dagen besluiten de gekozen leden of zij een raadszetel aanvaarden. Donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd maar voor zij hun functie kunnen uitvoeren, leggen zij de Eed of Verklaring en belofte af.

Raadgevend referendum Wiv

Op 21 maart werd ook een landelijk raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Op www.referendumwiv2017.nl legt de Referendumcommissie uit waar de Wiv 2017 over gaat.

Stemhulp voor de lokale verkiezingen

Onderstaande stemhulpen konden gebruikt worden bij jouw keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen van Teylingen.

Politieke partijen

De gemeente Teylingen telt zeven politieke partijen. Hieronder vind je meer informatie over de standpunten van de partijen per thema. En de eerste tien namen van de kandidaten waar je op kunt stemmen. Voor een overzicht van alle kandidaten kijk je op: kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 Teylingen (pdf).

Stembureaus

Hieronder zie je de locaties van de stembureaus in de gemeente Teylingen. Neem jouw stempas en legitimatiebewijs mee als je gaat stemmen. De stembureaus zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.

De mobiele stembureaus hebben andere openingstijden. Klik op de pijltjes in de kaart hieronder en je kan zo de afwijkende openingstijden lezen van de mobiele stembureaus. Staan er geen openingstijden bij, dan is het stembureau gewoon open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Belangrijke data

 • Vanaf 1 maart: Lancering stemhulp: teylingen.stemkijker.nl
 • 2 maart: Stempas in de bus
 • 7 maart: Verkiezingsgesprek lijsttrekkers Teylingen en adviesplatform Sociaal Domein, 19.30 - 21 uur, bestuurscentrum Voorhout
 • 9 maart: Kandidatenlijst in de bus
 • 14 maart: Informatiebijeenkomst verkiezingen, 19.30 - 21.30 uur, bibliotheek Sassenheim
 • 17 maart: Verkiezingsmarkt, Warmond (Gemeentehaven, 9-13 uur), Voorhout (Kerkplein, 9-13 uur) en Sassenheim (t.o. Hoofdstraat 246, 9-16 uur)
 • 19 maart: Verkiezingsdebat, 20-22 uur, bestuurscentrum Voorhout
 • 21 maart: Verkiezingsdag, stemmen kan tussen 07.30-21 uur
 • 21 maart: Verkiezingsavond, vanaf 21uur, bestuurscentrum Voorhout
 • 23 maart: Openbare zitting van het Centraal Stembureau over de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing, 10 uur, bestuurscentrum Voorhout
 • 26 maart: Afscheid van de huidige gemeenteraad, 20 uur, bestuurscentrum Voorhout
 • 29 maart: Installatie van de nieuwe gemeenteraad, 20 uur, bestuurscentrum Voorhout

FAQ

Wie mag er stemmen?

Je mag in Teylingen stemmen als je:

 • in de gemeente Teylingen woont en daar op 5 februari 2018 staat ingeschreven;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een ander land van de Europese Unie. Of je hebt een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. Bijvoorbeeld als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling.

Je mag stemmen voor het referendum als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • je hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • je bent 18 jaar of ouder;
 • je bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

De stempassen worden rond 2 maart 2018 verzonden. Heb je na 7 maart 2018 nog geen stempas ontvangen en ben je van mening dat je wel stemgerechtigd bent in Teylingen?

Dan kan je deze tot 20 maart 2018, 12.00 uur, aanvragen bij de publieksservice Burgerzaken in het gemeentehuis.

De stempassen krijg je van de gemeente waar je op 5 februari 2018 staat ingeschreven.

Wat heb ik nodig om te kunnen stemmen?

Als je kiesgerechtigd bent, ontvang je uiterlijk 7 maart 2018 een stempas op je huisadres. Om te kunnen stemmen heb je het volgende nodig:

 • je persoonlijke stempas
 • een identiteitsbewijs. Dit kan zijn Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een paspoort of identiteitskaart uit EER-land of Zwitserland of rijbewijs uit EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument,
 • Je identiteitsbewijs mag op dag van stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

Ben je op 21 maart niet in de gelegenheid om zelf jouw stem uit te brengen? Dan kun je iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon moet wel in Teylingen wonen en mag dan namens jou jouw stem uitbrengen. Dit geldt niet voor uw stem over het referendum.

Je kan op 2 manieren iemand machtigen.

1.Via de stempas:

 • vul de achterkant van uw stempas in
 • jij en de gemachtigde ondertekenen de stempas,
 • geef de gemachtigde een duidelijke kopie van je identiteitsbewijs (deze mag gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien).

2.Via een aanvraagformulier volmacht:

 • jij en de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen,
 • deze moet voor 16 maart 2018 ingeleverd zijn,
 • de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens jou kan stemmen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de gemeente. Dit kan op meerdere manieren:

 • inscannen en digitaal opsturen naar gemeente@teylingen.nl
 • per post versturen naar de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, ter attentie van Team verkiezingen,
 • inleveren op het gemeentehuis (zonder afspraak).

Wat als ik ben gemachtigd om voor iemand anders te stemmen?

Bent je gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • eigen stempas en identiteitsbewijs;
 • machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van persoon die je gemachtigd heeft.

Heb je een volmachtbewijs? Dan hoef je alleen de volmacht mee te nemen, naast je eigen stempas en identiteitsbewijs. Je kan alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat je zelf ook stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor anderen.

 

 Ik ben verhuisd naar een andere gemeente of wil buiten de gemeente stemmen

Ben je na 5 februari 2018 naar een andere gemeente verhuisd? Wil je voor de gemeenteraadsverkiezing stemmen, dan kan dat alleen in je oude gemeente, niet in de nieuwe gemeente.

Je kan wel voor het referendum in je nieuwe gemeente stemmen. Hiervoor moet je een kiezerspas aanvragen bij je oude gemeente. Dit is iets anders dan een stempas, met een kiezerspas kan je namelijk landelijk stemmen. 

Wil je buiten Teylingen voor het referendum stemmen? Dan moet u je bij de gemeente Teylingen hiervoor een kiezerspas aanvragen, dat kan niet met je stempas. 

Wat was de uitslag in 2014?

Opkomst: 55,88%

Uitslag 2014:
1. VVD 3672 stemmen, 6 zetels
2. CDA 3510 stemmen, 6 zetels
3. D66 2934 stemmen, 5 zetels
4. Trilokaal 2523 stemmen, 4 zetels
5. PvdA 1842 stemmen, 3 zetels
6. ChristenUnie 772 stemmen, 1 zetel

Geldige stemmen: 15.252, blanco stemmen: 77, ongeldige stemmen: 41

Meer info: Verkiezingen 2014 (pdf)

Wat doet de gemeenteraad en waarom is deze belangrijk?

De gemeenteraad van Teylingen vertegenwoordigt het belang van alle inwoners van de gemeentes. Als volksvertegenwoordigers zijn zij de ogen en de oren van de inwoners. Daarvoor is het nodig dat de raad voortdurend contact onderhoudt met de inwoners van de gemeente. Zo krijgt de raad alle informatie die nodig is om verzoeken en belangen van inwoners af te wegen en er over te besluiten.

Al jaren komen er minder mensen hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen dan bij bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl de meeste inwoners zich erg betrokken voelen bij hun dorp of wijk. Deze betrokkenheid is terecht: de raad beslist over onderwerpen die directe gevolgen hebben voor jouw leefomstandigheden en leefomgeving. Je kunt denken aan de bouw van woningen, het verstrekken van vergunningen en het creëren van een speelveldje. Maar de raad gaat bijvoorbeeld ook over de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

De gemeenteraad vertegenwoordigt het lokale belang van de gemeente bij besluitvorming door andere overheden, zoals de provincie en de Rijksoverheid. De Rijksoverheid draagt daarnaast steeds meer taken over aan de gemeente, waardoor de raad op steeds meer terreinen bevoegdheden krijgt. Dat is een goede zaak want de raad staat dicht bij de inwoners. Raadsleden zetten zich in om uw stem te laten horen.

Ook als App verkrijgbaar!

Download gratis de app voor Android of iOS:

Volg ons op social media

F t i